Mitt TNG slektstre Scharning KirkevoldScharning prosjekt

Mitt familienavn Scharning kan spores tilbake til husmannslekt på Tinnbruhaugen. Dette var en husmannsplass under gården Scharning, Nes, Romerike, Akershus. Gårdsnavnet staves også Skarning.

Arne Amundsen (f 1766) og Marthe Jensdatter (f 1754) er det første paret på Tinnbruhaugen i mitt slektstre. De fikk 2 barn som førte slekten videre: Ole Arnesen (f 1791) og Inger Arnesdatter (f 1798). Begge har nålevende etterkommere med etternavn Scharning eller Skarning.

Inger Arnesdatter giftet seg med Hans Carlsen (f 1789). Disse er med i Scharning-linjen fram til meg. Ole Arnesen giftet seg med Anne Gulbrandsdatter (f 1792). Begge parene ble boende på Tinnbruhaugen.

Maren Dorthea Hansdatter (f 1821) er den neste i slektstreet mitt. Før hun ble gift fikk hun et barn med Nils Hansen fra Prestegården. Maren Dorthea er en av 8 i barneflokken til Inger Arnesdatter og Hans Carlsen.

Christian (f 1843) er det uekte barnet til Maren Dorthea Hansdatter og Nils Hansen. Sammen med Ingeborg Larsdotter, født i Sverige 1842, får han neste ane i mitt slektstre.

Johan Vilhelm (f 1878) er sønn av Christian Skarning/Scharning og Ingeborg. Han gifter seg med Dagny Lydia f Andersen (f 1878).

Rolf Johan Scharning (f 1908) er sønn av Johan og Dagny Scharning. Han gifter seg med Esther Lilly f Kirkevold (f 1913), og jeg er deres sønn Kjell Einar Scharning (f 1941).

I folketellingen 1865 er Christian registrert som Christian Nielsen Skarning. I folketellingene 1875 og 1900 er han registrert som Kristian Skarning. I folketellingen 1910 er han registrert som Christian Skarning. I en dåp i Kongsvinger 1904 er han registrert som fadder Christian Scharning. I folketellingen 1910 er 3 sønner registrert med etternavn Scharning, mens den fjerde, Johan (1878), har etternavnet Skarning.

Jeg er ikke i familie med alle nålevende personer med etternavn Scharning. Etterkommere etter gårdsfolk på gården Skarning/Scharning har familienavn Scharning. Disse er jeg ikke i slekt med.

Ole og Inger, barna til Arne Amundsen og Marthe Jensdatter, fikk mange barn, tilsammen 16 pluss min ane Maren Dorthea. Flere av disse har etterkommere som idag har familienavn Skarning. Disse er jeg i slekt med. Sarpsborg og Kristiansand er eksempler på hvor disse har spredt seg til.

Men, uoppklarte saker gjenstår. I og fra Mjøndalen finnes det personer med etternavn Skarning. Hvor kommer disse fra? En av dem er Anders Gustav Andersen Skarning (f 1846), født i Sverige. Hvor får han Skarning-navnet fra? Han er sannsynligvis far til Thorstein Skarning, berømt musiker i USA.

Nes kirkeruin ligger ved neset der Glomma og Vorma møtes. Ble bygget på 1100-tallet. Kirken brant i 1567 under krigen mot Sverige. I 1697 ble den utvidet til en korskirke. Kirken brant igjen i 1854 etter et lynnedslag. På grunn av rasfare ble den ikke bygget på nytt.

Min oldefar Christian Nilsen Scharning er døpt i denne kirken. Mange av hans og mine slektninger er også døpt her.

Kirkevold

Min morfar Borger Kirkevold var snekker. Han var bondesønn fra gården Nedre Kirkevoll i Ramnes, Vestfold. Alle mine aner før ham er bondeslekt i Vestfold. Det finnes også en Søndre Kirkevoll og en Øvre Kirkevold. Personer fra disse gårdene tar også Kirkevold som slektsnavn. Disse er jeg ikke i familie med.

Scharning møter Kirkevold

Morfar og mormor, Borger og Olufine Kirkevold, flytter ca 1910 fra bygd til by, fra Gislerød, Ramnes til Sandefjord. Her møtes min mor og min far. Hvordan har min far havnet her? Min farfar var baker. 28 år gammel åpner han bageriforretning i Kongsvinger. Men 3 år senere, 1906, er han baker i Sandefjord. Her blir han boende, og her blir min far født.

Nyttige linker for Scharning-slekt

Nes på Romerike: Gardshistorie - Nasjonalbiblioteket

Nyttige linker for Kirkevold-slekt

Bygdebøker Vestfold

Mine aner har fått flere barn enn de anene som fører fram til meg. Mine oldeforeldre Christian Nilsen Scharning + Ingeborg Larsdotter Scharning fikk 5 barn + 17 barnebarn. Alle er med i familietreet mitt. Etterkommerne etter de 17 barnebarna er nålevende og er ikke med i familietreet. Jeg er ikke ferdig med å registrere alle barna til mine forfedre. De er jo så mange. Men det dukker jo opp noen overraskelser. Jeg har gått på skole sammen med personer jeg er i slekt med uten at noen av oss har visst det!
Link til Etterkommerestatistikk
I mitt familietre er det ingen hull i tippoldeforeldregenerasjonen. Det er to hull i tipptippoldeforeldregenerasjonen. I tipptipptippoldeforeldregenerasjonen har jeg mer enn halvparten av de 32 parene som skal plasseres her. Men hva med tallene? 64 personer som er nødvendig for å produsere meg. Og enda mange, mange fler i generasjonene bakover. Vi forlater genealogi og går over i en annen vitenskap. Men likevel.
Link til Antall forfedre

Ta kontakt

email imageContact

Artikler

Utvandring
Jeg har mange slektninger i USA

Dødsårsaker
Opplysning i kirkeboken kan gjøre
at jeg stopper opp litt

Geni-slektstre
Jeg er Geni-medlem

Tjøme-slektninger
Jeg bor på Tjøme. Ingen i slektstreet mitt har Tjømetilhørighet - trodde jeg

Uventet slektskap
Noen personer er i slekt med både min kone og meg. Hva betyr det?