Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Mine artikler

Utvandring
Jeg har mange slektninger i USA

Dødsårsaker
Opplysning i kirkeboken kan gjøre
at jeg stopper opp litt

Geni-slektstre
Jeg er Geni-medlem

Tjøme-slektninger
Jeg bor på Tjøme. Ingen i slektstreet
mitt har Tjømetilhørighet - trodde jeg

Uventet slektskap
Noen personer er i slekt med både min
kone og meg. Hva betyr det?

Her skal det komme tekst
Ole Amundsen 1708-1783
Maren Sofie Ellefsdatter