Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Mine artikler

Utvandring
Jeg har mange slektninger i USA

Dødsårsaker
Opplysning i kirkeboken kan gjøre
at jeg stopper opp litt

Geni-slektstre
Jeg er Geni-medlem

Tjøme-slektninger
Jeg bor på Tjøme. Ingen i slektstreet
mitt har Tjømetilhørighet - trodde jeg

Uventet slektskap
Noen personer er i slekt med både min
kone og meg. Hva betyr det?

Slektning Nicholine Kristine Nygård gifter seg med Lars L Bockeli
Hans Nilssøn Wogn --> Maren Hansdatter Wogn -->....Meg
Hans Nilssøn Wogn --> Preben Hanssøn Wogn -->....Nicholine Kristine Nygård
Lars L Bockeli er født på Gon. Jeg bor på Gon! Hans far, skipper Lars Olsen, er født på Bukkeli. Paret bosetter seg på Sandø, Tjøme og får fem barn. På Sandø er det ingen fastboende lenger. Men det er en utrolig rik fauna og flora der. Sandø er stedet der jeg så min første rosenfink. Av de fem barna blir Lars f 1852 boende på Tjøme. Han gifter seg med Dorthea Agathe Melby, datter av gårdbrukerparet Kristian og Dorthea Melby på Gon, Tjøme. Jeg bor på Gon! Jeg har hatt sommerjobb hos baker Melby! Anders og Dorthea får ingen barn som blir boende på Tjøme. Slektsnavnet staves også Bochelie.

Familien Vosgraff
Johan Michael Vosgraff med kone Henrikke Lovise født Apenes bosatte seg på Tjøme. Henrikke Lovise er født 1859 i Lardal, Vestfold. Hun er etterkommer av Maren Hansdatter Wogn. Det samme er jeg. Dermed er jeg i slekt med alle etterkommere av Johan Michael og Henrikke Lovise Vosgraff. Noen bor her på Tjøme.

Slektsinteressert nålevende slektning på Tjøme
Mine tipptippoldeforeldre Halvor Sørensen og Idde Christensdatter har to slektsinteresserte nålevende etterkommere på Tjøme. Den ene er meg. Den andre er Håvard Torger Bakke. Jeg fant ham på Geni. På Geni er det mange andre enn meg som har lagt inn personer i slektstreet mitt. De har lagt dem inn fordi de er med i deres slektstre. Det er slik Geni fungerer. Håvard Torger Bakke har lagt inn sin familie. Han har også Halvor Sørensen og Idde Christensdatter som sine tipptippoldeforeldre.

Christian Christophersen Stangeby gifter seg med nabojenta mi
Christian Christophersen Stangeby er etterkommer av Mathias Pettersøn Berg. Det samme er jeg. Han gifter seg 1828 på Tjøme med Lovise Olsdatter Rød. Hun er skipsrederdatter på Rød, naboeiendom til Gon der jeg bor. Han er lensmann i Stokke. De bor på Sundby og får 7 barn. Har barna vært mye på Tjøme i oppveksten? Det er jo bare litt kjerrevei og en rotur over fjorden mellom foreldrene i Stokke og mormor og morfar på Tjøme.