Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Mine artikler

Utvandring
Jeg har mange slektninger i USA

Dødsårsaker
Opplysning i kirkeboken kan gjøre
at jeg stopper opp litt

Geni-slektstre
Jeg er Geni-medlem

Tjøme-slektninger
Jeg bor på Tjøme. Ingen i slektstreet
mitt har Tjømetilhørighet - trodde jeg

Uventet slektskap
Noen personer er i slekt med både min
kone og meg. Hva betyr det?

Det er minst 10 emigranter i mitt slektstre

Imponerende!
Søstrene Juliana Marie og Sørine Andrine Skarning reiser alene 1868 til Amerika! Ingen foreldre. Ingen menn. De er 30 og 20 år gamle. De blir opphavet til minst 50 nålevende slektninger i USA.
Foreldrene er Johan Christian Hansen og Marthe Andersdatter. Familien bor i Nes, Akershus og flytter til Christiania (Oslo). Johan Christian er bror til min tippoldemor Maren Dorthea og onkel til min oldefar Christian Scharning. I folketellingen 1865 er Johan huseier i Bagerengen, og han jobber som lokomotivpusser. Søstrene bor sammen med foreldrene i Bagerengen (i Oslo).
Hvorfor reiser de to søstrene til Amerika? Faren ser jo ut til å kunne forsørge dem. Men - Juliana skulle i en alder av 30 år være ute av redet og forsørget av en ektemann. Borgerkrigen mellom nordstatene og sørstatene i USA er nettopp slutt og det er lett å få jobb. Emigrasjon er et tema i familien. To brødre og foreldrene selv emigrerer etter hvert.
Juliana Marie gifter seg 07.02.1869 med Abraham Kathrineberg, 7 måneder etterat hun kom til USA. Har de vært i kontakt før hun emigrerte? Han emigrerte 1865 fra Horten, Norge. Abraham og Juliana får 6 barn og 13 barnebarn. Oldebarna er nålevende og lar seg vanskelig spore.
Sørine Andrine gifter seg 1870 med Lewis A Nelson. Lewis har emigrert fra Bergen, Norge. Lewis og Sørine får 8 barn og 19 barnebarn.