Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Anetap og anesammenfall

Vi har 2 foreldre, 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre, 16 tippoldeforeldre 32 2xtippoldeforeldre, 64 3xtippoldeforeldre osv. Antall aner dobles for hver generasjon man går bakover i tid. 30 generasjoner tilbake, omkring år 1200, har jeg mer enn en milliard aner. Det er mer enn hele jordens befolkning på denne tiden. Den faktiske utviklingen av aner må være en helt annen enn dobling for hver generasjon bakover.

Når slektninger får barn sammen vil de ha sammenfallende aner, og deres etterkommere vil få en duplisering i slektstreet. Hadde det vært nedtegnelser langt nok bakover i tid så vil jeg finne barn med søskenbarnforeldre, tremenningforeldre, firmenningforeldre og fjernere.

Søskenbarn som gifter seg med hverandre har ett felles besteforeldrepar, 2 felles oldeforeldrepar, 4 felles tippoldeforeldrepar osv. Mine tippoldeforeldre Borger Knudsen + Anne Maria Klemetsdatter på morssiden var fetter og kusine. Det reduserer mitt antall 3xtippoldeforeldrepar til 31. Jeg kunne hatt 32. Antall personer jeg stammer fra i den generasjonen er 62 istedetfor 64. Fra mine 3xtippoldeforeldrepar og bakover skulle jeg gjerne hatt flere registrerte forfedre enn det jeg har. Da kunne jeg kanskje sett mer anesammenfall.

Cousins

Det er ren gjetting, men mine faktiske 28xtippoldeforeldre bodde i Sør-Norge og Sør-Sverige og var del av en befolkning på mindre enn 1 million. Anesammenfall ved at fetter og kusine får barn sammen gir ikke nok reduksjon til å komme fram til det reelle antall aner. Hva med en søskenflokk gifter seg med en annen søskenflokk?