Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Mine artikler

Utvandring
Jeg har mange slektninger i USA

Dødsårsaker
Opplysning i kirkeboken kan gjøre
at jeg stopper opp litt

Geni-slektstre
Jeg er Geni-medlem

Tjøme-slektninger
Jeg bor på Tjøme. Ingen i slektstreet
mitt har Tjømetilhørighet - trodde jeg

Uventet slektskap
Noen personer er i slekt med både min
kone og meg. Hva betyr det?

I Geni-slektstreet mitt er det mange profiler som er lagt inn av andre enn meg. I Geni kan jeg sjekke mitt slektskap til den som har lagt inn en slik profil. Jeg får tilbakemelding som f eks "* * is your fifth cousin." Og det er jo som forventet at vi er i slekt. For noen får jeg tilbakemelding om slektskap både til meg og min kone. Betyr det at min kone og jeg har felles aner et sted i Geni-slektstreet? Tanken var ikke der i begynnelsen, men plutselig slo det meg at det må jeg sjekke. Og surprise, surprise: Sidsel Tandberg Scharning is your 9th cousin once removed.
Der, 11 sllektsledd tilbake for Sidsel og 10 slektsledd tilbake for meg, har vi en felles stammor.

Else Knudsdatter Urne, født i Danmark ca 1600
Gift med Christian von Hadeln. Deres sønn Knud von Hadeln blir linjen fram til Sidsel.
Gift med Preben von Ahnen. Deres datter Anne Sophie von Ahnen blir linjen fram til meg.