Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Ole Amundsen 1708-1783

Fra Raumnes Historielag
dåp 10.06.1708 Ole (i eldste sjeleregister Dalen s22 døpt 10.06.1708, i BB3 s222 f 1708)
far Amund Dalen

Fra ministerialbok Nes 1740 (Raumnes Historielag)
vigsel 23.11.1740
Ole Amundsen Henaug, dragon [finner ingen tilknytning til Henaug i sjeleregisteret]
Aase Gudmundsdatter, enke

Ole Amundsen Hønsedalen overtok Rustad da han giftet seg med enken på Rustad, BB3 s222
Aase bygsler bort Rustad etter hans død

Barn: Margrete 1741-1742, Amund f 1743, Gudmund f 1746, Margrete 1749-1761, Anders 1752-1781, Ole f 1754, Thore 1758-1760

Fra ministerialbok Nes 1783 (Raumnes Historielag)
død nr 113 30.08.1783 om aftenen Ole Amundsen Rustad, som havde druknet seg selv, og efter stiftsresolusjon af 28. skulle sættes i kirkegården

Steder