Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 5,776  
Antall menn 2,974 (51.49%)  
Antall kvinner 2,795 (48.39%)  
Antall ukjent kjønn 7 (0.12%)  
Antall nålevende 0  
Antall familier 1,956  
Antall unike etternavn 941  
Antall Bilder 6  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 66  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 13  
Gjennomsnittlig levetid1 70 år, 291 dager  
Tidligste fødselsdato (Christian von Hadeln 1587  

 Lengstlevende1   Alder 
Kristian Magnus Aas 182 år 116 dager  
Solveig Orli 175 år 350 dager  
Finn Evensen 156 år 143 dager  
Maren Hesby 105 år 342 dager  
Anna Nancy O'Shea Nelson 104 år 187 dager  
Olga Mathea Knudsen 103 år 67 dager  
Gudmund Olsen Hofsrud 103 år  
Lars Eriksen Næss 102 år 184 dager  
Dagny Lovise Davidsen 101 år 267 dager  
Kristiane Lovise Bjune 101 år 266 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.