Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Ragna Anette Scharning 1880-1953

Kirkebok som bekrefter fødselsdato er ikke funnet.

Fra FT 1900 Oslo
Carl Godtfred Scharning 1872 Fødested Kongsvinger Pottefører
Ragna Anette Scharning 1880 Christiania
barn Edit Johanna Scharning 1998 Fødested Christiania
Karine Arnesen Skogsberg 1843 Hakedalen e Opsyn ved Komunalt Toilet [Ragnas mor]
bosted Kirkegaardsgaden 12
Fra FT 1910 Oslo
Carl Godtfred Scharning 06.03.1872 Markør Fødested Kongsvinger
Ragna Anette Scharning 03.01.1880 Avisbud Fødested Kristiania
barn Edith Karola Scharning 30.08.1898, Godtfred Wilhelm Scharning 08.08.1905, begge fødested Kristiania
Elen Karine Arnesen 08.01.1843 Hakedalen e Opsynskvinde [Ragnas mor]
bosted Thv.Meyers gate 62 Paulus menighet

Barn: Edith Karola f 1898, Gotfred Wilhelm 1905-1994, Ruth Ingeborg 1913-1993, Samuel Ragnar 1915-1970

Fra Oslo Adressebok 1927 og 1929
Carl G, kontorist (Østb.) T Meyersg. 62bb
Fra Oslo Adressebok 1933-1939
Carl G, betj. (Østb.) T Meyersg. 62 Bb
Fra Oslo Adressebok 1940
Carl G, fhv. jernb.betj., T Meyersg. 62bb
Fra Oslo Adressebok 1941-1950
Carl G, fhv. jernb.betj., T Meyersg. 62bb

Fra Arbeiderbladet 1950.12.14
Fru Ragna Anette Scharning begraves idag Østre Aker kirkegård (Ulven)

Hun dør 01.01.1950/12.12.1950 Gravferdsetaten - Ragna, Carl, Ruth

Gravferdsetaten - Samuel, Solveig

Steder