Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold

Ole Larsen 1712-1783

Fra Raumnes Historielag døpte 1710-1719
21.02.1712 Ole
far Lars Aas

Fra Raumnes Historielag Trolovede 1730-1739
Trolovet 22.10.1738, viet 18.11.1738
Ole Larsen Aas, husmann og soldat
Maren Christoffersdtr Schoureng

Ole er nevnt i BB3 s466 med foreldre og søsken. De er gårdfolk på Ås bruk 1

Barn: Berthe f 1739, Ole f 1741, Marthe f 1744, Christopher f 1753, Rønov f 1756

Ved datteren Berthe's dåp i 1739 heter han Ole Larsen Aas, Husmann, kona heter Maren
Berthe Olsdatter Halmsaas 2 år dør 29.01.1741
Ved sønnen Ole's dåp 09.04.1741 heter han Ole Larsen Halmsaas, kona heter Maren
Ved datteren Marthe's dåp i 1744 heter han Ole Larsen Scharning, Husmann, kona heter Maren
Ved sønnen Christopher's dåp i 1753 heter han Ole Larsen Scharningseie, kona heter Mari
Ved datteren Rønov's dåp i 1756 heter han Ole Larsen Scharning-eie, kona heter Mari

Fra BB3 s549
Ole Andersen Sandåker f 1705 overtok visstnok Halmsås i slutten av 1720-årene.
[Han heter Skarning i dåp til barn født 1728, 1730, 1733
Han heter Halmsaas i dåp til sønn Ole 1736]
Ole Monsen Skarning 1668-1742 flyttet fra Skarning til Halmsås i 1730-årene
Kristen Olsen d 1784 overtok Halmsås i 1740-årene
[Han heter Scharning ved vielse nr1 1743
Han heter Halmsaas ved vielse nr2 1748
Han heter Halmsaas ved dåp til barn født 1749, 1751, 1755, 1757, 1759, 1763, 1766, 1770]

Fra Nes sjeleregister 1600-1780 s121
Skarning
Ole Larsen Aaes f 21.02.1712 g 18.11.1738
Maren Christophersdatter
Berthe f 01.01.1739
Ole f 09.04.1741

I sjeleregisteret ovenfor er ikke parets barn født i 1744 og senere nevnt. Hvilken husmannsplass paret bor på er ikke nevnt. Personer som ifølge BB3 bor på husmannsplassen Halmsås er nevnt.

1780 bor Ole Larsen på Tinnbruhaugen. Sjeleregisteret sammenholdt med oversikt over husfolk under Skarning i BB3 gir det.
Fra Nes sjeleregister 1760-1780 s122 og s91
1780 Skarning Huusfolk
Ole Larsen 68
Mari Christofersdatter 66

Fra ministerialbok Nes 1783
død nr 50 09.04.1783 Legdsfattig Ole Larsen Tinbrohougen u/Skarning 70 år

Steder